Kostol v Martinčeku

Ranogotický kostol z 13. storočia – jedna z najvzácnejších pamiatok Liptova.

Kostol stál medzi Liskovou a Likavkou a až neskôr vznikla obec Martinček, na ktorej názov mal vplyv práve kostol zasvätený sv. Martinovi.

Praktické informácie

Kostolík sa nachádza na kopčeku nad obcou, ľahko dostupný po ceste. Celý areál aj s "daškami" nie je ohradený. Pod kostolíkom sa nachádza aj informačná tabuľa.

Odporúčané trasy

Magna via

Cisársko-kráľovská poštová cesta.