Pamiatky

Románska rotunda svätého Mikolaja v Cieszyne
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia.
Slovenský Betlehem - život Ježiša a dejiny slovenského národa ako na dlani.
Zrúcanina kráľovského hradu z druhej pol. 13. stor. v blízkosti obce Blatnica.
Lesopark kaštieľa v Oščadnici vás privíta expozíciou európskeho sochárskeho umenia.
Uhorský palatín Juraj Thurzo ho dal postaviť pre slávu svojich dcér v 17. stor.
Kostolík v Turčianskom Jasene je ukážkou ranogotickej sakrálnej architektúry Slovenska.
Zapísaný v UNESCO ako jediná ucelená a zároveň samostatná sídelná jednotka zo Slovenska.
Trvalá expozícia Považského múzea a monumentálna socha za obcou.

Stránky